Modul 2: Undervisningsfilm og spørgsmål

Filmaterialet og de tilhørende spørgsmål vil belyse konkrete aspekter omkring underernæring, forskningsmetodik og ernæringskundskab. Eleverne vil kunne benytte viden og indsigt fra modul 1 til begrebsafklaring og en dybere forståelse af problemfelterne i undervisningsfilmene og tilhørende spørgsmål.

Nøgleord:
Underernæring, FN's fødevareprogram, varige skader ved underernæring, projektet TreatFood, kosttilskud, fysiologiske målinger, blindforsøg, etiske problemstillinger.