Undervisningsmaterialets opbygning

Der er i tilknytning til filmen "Moder Jord" udarbejdet tre undervisningsmoduler, som kan bruges til arbejdet med de spørgsmål og konklusioner, der præsenteres i filmen ud fra forskellige vinkler. Undervisningsmaterialet er altså tænkt således, at man først ser filmen "Moder Jord" og derefter arbejder med det eller de undervisningsmoduler, som passer ind i den enkeltes undervisning.

Undervisningsmaterialet tre moduler:

Underviseren kan vælge at bruge alle tre moduler eller tage de moduler ud, der er særlig relevante. Elevernes notater og svar på spørgsmål kan deles fx i Google-dokumenter. Diskussioner om udviklingsarbejde mm. kan foregå i klassen eller i digitale fora som fx på Facebook eller på blogs.