Undervisningsmaterialet og de faglige mål

Undervisningsmaterialet "Moder Jord" er relevant i forhold til undervisningsministeriets lærerplaner for grundskolens ældste klasser samt gymnasieklasserne.

I grundskolens 8.-10. klassetrin vil filmen og tilhørende undervisningsmateriale konkret kunne bruges til at styrke arbejdet med de faglige mål på følgende områder:
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • Give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer.
  • Kende forskellige typer af bioteknologi.
  • Kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed.
  • Forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed og den omgivende natur.
  • Forholde sig til bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen.

I gymnasieklasserne arbejdes specifikt for biologi i forhold til de faglige mål, der siger, at eleverne skal kunne "analysere og vurdere artikler med biologisk indhold, og opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi". Eleverne skal også kunne "vurdere omfattende biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan". Undervisningsmaterialet vil også understøtte eleverne i at "formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold" og "have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold."

Filmmaterialet med dertilhørende opgaver, links med henvisninger til artikler, begreber og teorier sætter eleverne i stand til at arbejde med og leve op til disse faglige mål. Målet med undervisningsmaterialet er desuden at få eleverne til at reflektere over centrale spørgsmål inden for udvikling og diskutere konkrete handlemuligheder, både for Danmark og for FN.
Undervisningsmaterialet vil give eleverne et godt udgangspunkt og fælles referenceramme for deres eget arbejde med forsøg og feltarbejde efter videnskabelige metoder.

I gymnasiet vil filmen kunne indgå som et konkretiserende og inspirerende oplæg til undervisning i kernestoffet på følgende områder:

  • Opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer, udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder muskler, blodkredsløb, åndedræt samt hormonelle og neurologiske reguleringssystemer.
  • Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt statistisk resultatbehandling inden for områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immunologi og økologi.
  • Læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster.
  • Kende eksempler på biologisk forskning, der har udvidet menneskets erkendelse.

I forlængelse af filmen er der produceret korte klip med tilhørende elevspørgsmål. Hvert klip vil belyse konkrete aspekter omkring underernæring, international arbejdsdeling, forskningsmetodik og ernæringskundskab.